.
Limhamn Griffins

Situationen med Covid-19 2020-03-15Situationen i landet förändras timme för timme och föreningen följer den. Under lördagen den 14:e mars kom SAFF ut med ny kommuniké. Se länk
I den hänvisar man till dom vedertagna informationskanaler som finns.

Detta betyder i praktik att man rekommenderar normal daglig verksamhet i små grupper och att all verksamhet ska göra en riskbedömning utifrån den egna verksamheten.

Limhamn Griffins ledning har regelbundna avstämningar/möten där verksamhetens omfattning bedöms, riskanalys görs och beslut tas utifrån den samlade bilden.

I nuläget sker träningar i begränsad omfattning för att minimera spridningstakten i samhället.

Nya beslut kommer i takt med utvecklingen och meddelas i så fall i dom interna kanalerna och i dom grupper som finns i verksamheten.

Tack för visat tålamod

Styrelsen
Limhamn Griffins

Länkar med information

Malmö Stad

Folkhälsomyndigheten