.
Limhamn Griffins

Förtroendevalda

Limhamn Griffins styrelse består av 10 personer. Här nedan hittar du en lista med ansvarsområde, namn och kontaktuppgifter.

Vill du nå hela styrelsen så kan du skicka ett mejl till styrelsen@limhamn-griffins.com

Styrelse

Ordförande
Joan Travesset
joan.travesset@limhamn-griffins.com
0738-091700

Ledamot, Sport, vice ordförande
Katarina Domaradzka
katarina.domaradzka@limhamn-griffins.com

Ledamot, Sekreterare
Gunilla Bjurebratt

Ledamot, Kassör
Johan Ode
johan.ode@limhamn-griffins.com

Domare
Kristian Antonsson
kristian.antonsson@limhamn-griffins.com

Ledamot, Kommunikation
Johanna Nilsson Onsberg
johanna.nilsson.onsberg@limhamn-griffins.com

Ledamot, Idrott
Dennis Gogaj Jernqvist
@limhamn-griffins.com

(Bild kommer)

Ledamot, Marknad
Valerie Jacot
valerie.jacot@limhamn-griffins.com

Ledamot, Arrangemang
Mats Eriksson
mats.eriksson@limhamn-griffins.com

Suppleant
Kristian Holmstedt
kristian.holmstedt@limhamn-griffins.com