Griffins Football

Förtroendevalda

Limhamn Griffins styrelse består av 11 poster. Här nedan hittar du en lista med ansvarsområde, namn och kontaktuppgifter.

Vill du nå hela styrelsen så kan du skicka ett mail till styrelsen@limhamn-griffins.com

Styrelse

Ordförande
Joan Travesset
joan.travesset@limhamn-griffins.com
0738-091700

Ledamot, Vice Ordförande, Ungdom
Emma Svensson
emma.svensson@limhamn-griffins.com

Ledamot, Sekreterare, HR, JIM
Liselotte Petersson
liselotte.petersson@limhamn-griffins.com

Ledamot, Kassör, Finas
Iman Ziai
iman.ziai@limhamn-griffins.com

Ledamot, Elit
Daniel Heinz Löfgren
daniel.heinz.lofgren@limhamn-griffins.com

Ledamot, Tävling
Phil Corter
phil.corter@limhamn-griffins.com

Ledamot, Arrangemang
Katarina Domaradzka
katarina.domaradzka@limhamn-griffins.com

Ledamot, Marknad
Johann Nagel
johann.nagel@limhamn-griffins.com

Suppleant, Kommunikation
Nick Nilsson-Bean
nick.bean@limhamn-griffins.com