.
Limhamn Griffins

Avgifter

Vår avgift är uppdelad i tre delar:
Medlemsavgift:

Medlemsavgiften betalas av alla medlemmar, såväl spelande som icke aktiva.

Träningsavgift:

Träningsavgiften är en avgift som betalas av alla spelare men verierar mellan lagen och är för att täcka kostnaderna för träningsanläggningarna.

Licensavgift:

Licensavgiften tas ut av nationella förbundet för att licensiera och försäkra aktiva spelare.

För mer information maila till info@limhamn-griffins.com