.
Limhamn Griffins

Kära alla i Limhamn Griffins

I en svår och oviss tid för alla, hela världen som denna vill vi bara sända våra tankar till de som har blivit drabbade eller misstänkt drabbade av covid-19. Vi tänker på Er och önskar Er snabb bättring.

Tillsammans kommer vi att klara av detta, tillsammans kämpar vi, det är en av Limhamn Griffins värdegrunder #hardsolidtogether

Till våra coacher och lagledare som på kort varsel har fått ändra om/lägga upp träningarna med respektive lag så att vi som förening följer riktlinjerna och gör det vi kan som förening för att alla ska känna sig trygga i denna situation som nu råder i samband med Covid-19.

#PURPLEPRIDE #HARDSOLIDTOGETHER #LIMHAMNGRIFFINS

Ta hand om varandra(på behörigt avstånd)ha förståelse för att vi alla är olika och inte tycker och känner likadant.

STAY NICE AND HUMBLE,  ETT SUNT FÖRNUFT OCH EN GOD HANDHYGIEN.

 Styrelsen Limhamn Griffins