.
Limhamn Griffins

Kallelse till extra Årsmöte

Pga personliga skäl har 3 ledamöter i styrelsen valt att ställa sina platser till förfogande. Årsmötets syfte är att ha fyllnadsval och fylla dom 3 platserna.

Plats: Limhamn Griffins kanslilokal
Dag: 5 mars
Tid: 19.30

Dom poster som det berör är kassör, en medlem i sport gruppen och den som jobbar med marknadsfrågor. Arbetet att hitta rätt personer pågår för fullt och valberedningen välkommnar förslag..Vid frågor kontakta valberedningen@limhamn-griffins.com