.
Limhamn Griffins

Griffins kallar till extra årsmöte 28:e juli

Limhamn Griffins kallar till extra årsmöte den 28 juli 18.15 i föreningens samlingslokal på Hästhagen. På årsmötet kommer revisionsberättelsen samt stadgeändringar inkomna till årsmötet 2020-03-02 att behandlas.

Önskar ni få årsmöteshandlingarna vänligen skicka mail på info@limhamn-grifins.com