.
Limhamn Griffins

Personlig sponsor

Personlig sponsor 

Som spelare i Griffins har du chansen att hitta en personlig sponsor. Detta innebär att den som vill vara din personliga sponsor, utöver att betala din medlems- och träningsavgift, även kommer att betala en viss summa (se bifogat formulär) till klubben. 

  1. Du tar kontakt med din eventuella personliga sponsor och beskriver upplägget för dem 
  1. Du ger sponsorn formuläret (se bifogat formulär) med Valeries kontaktuppgifter samt Valerie deras, så tar hon hand om resten.  
  1. Så snart din personliga sponsor har skrivit på kontraktet kommer de att få en faktura.  

Om du redan skulle ha betalt medlems- och träningsavgift för detta år så får du tillbaka denna summa så snart fakturan är betald. 

Skulle du som spelare hitta en större sponsor för minst 20.000 kr/30.000 kr kan du också tillgodoräkna dig detta som din personliga sponsor. 

Så gå ut och skaffa dig en sponsor! Det kommer att hjälpa dig OCH Griffins! 

För eventuella frågor, kontakta Limhamn Griffins Marknadsansvarig Valerie Jacot på: valerie.jacot@limhamn-griffins.com Personal sponsor 

As a player in Griffins, you have the opportunity to find a personal sponsor. This means that anyone who wishes to be your personal sponsor, in addition to covering your membership and training fees, will also contribute a certain amount (see attached form) to the club. 

  1. You contact your possible personal sponsor and describe this type of sponsorship to them, using the attached form.  
  1. You give them the form with Valeries contact details and then give Valerie their contact information, and she takes care of the rest.  
  1. As soon as your personal sponsor has signed the contract, they will receive an invoice.  

If you have already paid your membership and training fees for this year, you will be reimbursed as soon as the invoice is paid. 

If, as a player, you secure a larger sponsor for at least 20,000 SEK/30,000 SEK, you can also count this as your personal sponsor. 

So, go out and find yourself a sponsor! It will help both you and Griffins! 

For any questions, please contact Limhamn Griffins Marketing Manager Valerie Jacot at: valerie.jacot@limhamn-griffins.com