.
Limhamn Griffins

Griffins kallar till ordinarie årsmöte 2022.

Mötet är planerat att ske den 13:e november kl 13:00 i gemensahetslokalen på Hästhagen. På årsmötet kommer man att behandla föregående års bokslut.

För att kunna planera utrymmet önskar vi att ni anmäler nedan om ni tänker närvara. Anmälan senast torsdag den 10:e november.Önskar ni få en kopia på bokslutet vänligen ange det vid anmälan som i så fall skickas till er senast den 8:e november.

Fel: Kontaktformulär hittades inte.