.
Limhamn Griffins

Förtroendevalda

Limhamn Griffins styrelse består av 11 poster. Här nedan hittar du en lista med ansvarsområde, namn och kontaktuppgifter.

Vill du nå hela styrelsen så kan du skicka ett mail till styrelsen@limhamn-griffins.com

Styrelse

Ordförande
Joan Travesset
joan.travesset@limhamn-griffins.com
0738-091700

Ledamot, Sekreterare, HR, JIM
Liselotte Petersson
liselotte.petersson@limhamn-griffins.com

Ledamot, Kassör, Finas
Kristian Antonsson
kristian.antonsson@limhamn-griffins.com

Ledamot, Kommunikation
Emma Svensson
emma.svensson@limhamn-griffins.com

Ledamot, Sport
Katarina Domaradzka
katarina.domaradzka@limhamn-griffins.com

Ledamot, Vice Ordförande, Tävling
Phil Corter
phil.corter@limhamn-griffins.com

Ledamot, Marknad
Johann Nagel
johann.nagel@limhamn-griffins.com

Ledamot, Arrangemang
Sture Fredriksson
sture.fredriksson@limhamn-griffins.com

Suppleant
Daniel Heinz Löfgren
daniel.heinz.lofgren@limhamn-griffins.com

Suppleant
Mårten Persson
marten.persson@limhamn-griffins.com