Griffins Football

Förtroendevalda

Limhamn Griffins styrelse består av 11 poster. Här nedan hittar du en lista med ansvarsområde, namn och kontaktuppgifter.

Vill du nå hela styrelsen så kan du skicka ett mail till styrelsen@limhamn-griffins.com

Styrelse

Ordförande
Joan Travesset
joan.travesset@limhamn-griffins.com
0739-413522

Ledamot, Vice Ordförande, Tävling
Emma Svensson
emma.svensson@limhamn-griffins.com

Ledamot, Sekreterare, HR, JIM
Tomas Nilsson
tomas.nilsson@limhamn-griffins.com

Ledamot, Kassör, Finas
Johann Nagel
johann.nagel@limhamn-griffins.com

Ledamot, Elit
Phil Corter
phil.corter@limhamn-griffins.com

Ledamot, Ungdom
Jimmy Johansson
jimmy.johansson@limhamn-griffins.com

Ledamot, Kommunikation
Liselotte Petersson
liselotte.petersson@limhamn-griffins.com

Ledamot, Marknad
Jakob Aurelius
jakob.aurelius@limhamn-griffins.com

Ledamot, Arrangemang
Dennis Manskov
dennis.manskov@limhamn-griffins.com

Suppleant
Katarina Domaradzka
katarina.domaradzka@limhamn-griffins.com

Suppleant
Vidar Onsberg
vidar.onsberg@limhamn-griffins.com