.
Limhamn Griffins

Förtroendevalda

Limhamn Griffins styrelse består av 11 personer. Här nedan hittar du en lista med ansvarsområde, namn och kontaktuppgifter.

Vill du nå hela styrelsen så kan du skicka ett mejl till styrelsen@limhamn-griffins.com

Styrelsen

Ordförande
Dennis Gogaj Jernqvist
dennis.gogaj_jernqvist@limhamn-griffins.com

Ledamot, Sport, vice ordförande
Katarina Domaradzka
katarina.domaradzka@limhamn-griffins.com

Ledamot, Sekreterare
Gunilla Bjurebratt

gunilla.bjurebratt@limhamn-griffins.com

Ledamot, Kassör
Johan Ode
johan.ode@limhamn-griffins.com

Ledamot, Tävling
Kristian Antonsson
kristian.antonsson@limhamn-griffins.com

Ledamot, Kommunikation
Johanna Nilsson Onsberg
johanna.nilsson.onsberg@limhamn-griffins.com

Ledamot, Idrott
Jonathan Johansson

Ledamot, Marknad
Valerie Jacot
valerie.jacot@limhamn-griffins.com

Ledamot, Arrangemang
Mikael Holmstedt
mikael.holmstedt@limhamn-griffins.com

Suppleant
Anders Lindström

Suppleant
Joan Travesset
joan.travesset@limhamn-griffins.com