Griffins Football

Avgifter 2019

Vår avgift är uppdelad i fyra delar:

  1. Medlemsavgift – som betalas av alla medlemmar, såväl spelande som icke aktiva och som går till klubbens olika aktiviteter
  2. Träningsavgift – en avgift som betalas av alla spelare men varierar mellan lagen och är för att täcka kostnaderna för träningsanläggningarna
  3. Licensavgift – som tas ut av nationella förbundet för att licensiera och försäkra aktiva spelare

Om du vill stödja Griffins genom att vara Icke spelande medlem (ISM) kostar det 200:-.
Vid intresse maila:
order@limhamn-griffins.com.

När du registrerats som aktiv medlem fakturerar vi avgiften till dig:

Flagg: 1500 kr

Herrlaget: 3500 kr

Damlaget: 2500 kr

U19: 3300 kr

U17: 3100 kr

U15: 2900 kr

U13: 1700 kr

U11: 1700 kr

U9: 500 kr