.
Limhamn Griffins

Limhamn Griffins i samarbete med medicinskt företag

Limhamn Griffins har påbörjat ett samarbete med BrainCool AB för att kunna bistå med hjälp i forskningen kring hjärnskakningar och dess biverkningar.

Linus L

Limhamn Griffins seniorlagspelare Linus Lindström testar PolarCap® vid en fotosession

BrainCool är ett medicinteknik företag med säte på Medicon Village, i Lund. Företaget arbetar med medicinsk kylning inom flera indikationer, och startade 2015 en gren inom idrottsmedicin för att utvärdera kylning som behandlingsmetod för hjärnskakningar. Företagets fokusområden är hjärnkylning för stroke, hjärtstillestånd, migrän och hjärnskakning, samt kryoterapi för prevention av oral mukosit- en allvarlig biverkan av olika cancerbehandlingar.

I nuläget utför BrainCool en studie med flera lag i SHL och HockeyAllsvenskan, där företagets produkt PolarCap® System tillämpas för att kyla ner ishockeyspelare efter diagnostiserad eller misstänkt hjärnskakning. Responsen har hittills varit positiv från de som medverkar.

Studien som ämnas utföras med Limhamn Griffins fokuserar på repetitiva huvudkollisioner vilket är vanligt förekommande inom amerikansk fotboll. Djurförsök har visat att kylning förbättrar den kognitiva återhämtningen i de fall hjärnskakning har åsamkats vid förhöjd kroppstemperatur. Nyligen publicerades studier ifrån Penn State University där atleter kyldes, och resultaten visade att kylning har positiv effekt på initiala symptom samt cerebralt blodföde, vilket är en viktig faktor för hjärnan.

Limhamn Griffins ser positivt på möjligheten att kunna bidra till forskning kring spelarsäkerhet och hälsa. Studien finanseras av BrainCool och deltagande sker enbart efter samtycke. Limhamn Griffins och BrainCool kommer kalla till möte vid ett senare tillfälle för att ge närmare informationen om studien.

För mer information

Joan Travesset – Ordförande Limhamn Griffins
+46 739 41 35 22
E-post: joan.travesset@limhamn-griffins.com

Iman Ziai – Controller / Produktchef BrainCool
+46 733 99 23 17
E-post: iman.ziai@braincool.se