.
Limhamn Griffins

Griffins styrelse inför höstens verksamhet

Tisdagen den 28:e juli fick Griffins äntligen möjlighet att ha det slutgiltiga  årsmötet för att lämna säsongen 2019 bakom sig. En av punkterna var godkännandet av revisionsberättelsen och ansvarsfriheten för föregående års styrelse.

På mötet bestämdes också att tillsätta en disciplinnämnd i föreningen med uppdrag att granska, analysera och skapa underlag för vidare beredning i Limhamn Griffins styrelsearbete.

Under mötet diskuterade också U19 verksamheten och efter åsikter från några föräldrar förklarade styrelsen hur processen under våren gått till.

Detta tillsammans med ordinarie årsmöte den 10:e februari samt extra årsmötet 2:e mars gör att styrelsen för 2020 ser ut som följande:

Joan Travesset, Ordförande

(med uppgiften att jobba mot distrikt, förbund och kommun samt den långsiktiga verksamhetsstrategin)

Anneli van Lunteren, Sekreterare

(sammankallande och ansvarig styrelsemöte, årsmöte, dokumentation, HR och JIM)

Kristian Antonsson, Kassör

(med ansvar för bidrag och andra åtgärder rörande föreningens finanser)

Katarina Domaradzka, Ledamot, vice ordförende

(Sportansvarig med ansvar för dom olika åldersgrupper i föreningen)

Ali Houssin, Ledamot

(Tävlingsansvarig med ansvar domarverksamhet, antidopning och tävlingsfrågor)

Ninni Petersson, Ledamot

(Kommunikationsansvarig med ansvar för våra informationskanaler och social media)

Niklas Haglund, Ledamot

(Marknadsansvarig och jobbar med föreningens partners)

Sture Fredriksson, Ledamot

(Arrangemangsansvarig och ansvarig för alla våra aktiviteter där det behövs personal)

Simon Brynskog, Suppleant

(Jobbar tillsammans med kommunikationsansvarig med social media)

Fredrik Moss Nielsen, Suppleant

(Ansvarig för idrottsutbildningar)