.
Limhamn Griffins

Föreningens verksamhet 16:e mars och framåt

Styrelsen i Limhamn Griffins har den 15:e mars haft ett styrelsemöte för att analysera situationen med Covid-19. På mötet gick man igenom dom riskerna vi och medlemmarna utsätts för närvarande och kommande veckor i verksamheten.

Som grund för analysen finns dom förutsättningar sporten och Limhamn Griffins har. Griffins har sina träningar utomhus där antalet spelare kan variera mellan 10 och 40 st.

Utifrån detta följer föreningen dom rekommendationer som Folkhälsomyndigheten, RF, SAFF och Malmö Stad går ut med. Rekommendationen är att fortsätta bedriva verksamhet men iaktta dom försiktighetsåtgärder som behövs för att försvåra smitta.

Med detta som grund har styrelsen fastställt att verksamheten/träningen kommer att fortgå inom alla åldersgrupper men poängterar att var och en bör vidta följande åtgärder:

Dela inte träningsutrustning med dina träningskamrater

Dela inte vattenflaska, handskar, hjälm eller annan utrustning med dina lagkamrater. Virus kan i bästa förhållande överleva flera dagar utanför kroppen.

Var uppmärksam för symtomen

Symtomen kan variera hos alla men var extra uppmärksamma på symtom som feber, hosta och svårigheter att andas.

Stanna hemma när du är sjuk

Känner du dig sjuk med symtom som snuva, hosta eller feber ska du inte träna eller komma till dit. Det gäller även om du bara känner dig lite sjuk. Det är viktigt att inte riskera att smitta andra.

Tvätta händerna ofta

Smittämnen fastnar lätt på händer. De sprids vidare när du tar någon i hand. Tvätta därför händerna ofta med tvål och varmt vatten, minst 20 sekunder.

Tvätta alltid händerna när du kommer hem eller när du kommer till ditt arbete efter att ha varit ute, före måltid, vid mathantering och efter ett toalettbesök. Handsprit kan vara ett alternativ när du inte har möjlighet till handtvätt.

Hosta och nys i armvecket

När du hostar och nyser sprids små, små droppar som innehåller smittämnen. Genom att hosta och nysa i armvecket eller i en pappersnäsduk hindrar du smitta från att spridas i din omgivning eller från att förorena dina händer. Släng alltid pappersnäsduken i en papperskorg och tvätta händerna.

Undvik att röra ögon, näsa och mun

Smitta sprids genom slemhinnor i ögon, näsa och mun. En allmänt förebyggande åtgärd mot luftvägsinfektioner är att undvika att röra vid ögon, näsa och mun.

Inte ett måste att träna

Det är upp till var och en att bedöma om man vill vara med eller inte. Många är oroliga och det är ok att stanna hemma om man är osäker.

Med vänlig hälsning

Styrelsen

Limhamn Griffins