.
Limhamn Griffins

Griffins kallar till extra årsmöte 2:e mars

Limhamn Griffins kallar till extra årsmöte den 2 mars februari 18.15 i föreningens samlingslokal på Hästhagen. På årsmötet kommer bokslutet, verksamhetsplan, budget för 2020 att fastställas samt behandla inkomna motioner och propositioner.