Griffins Football

Purple Network

I detta nätverk har våra partners möjlighet att ge varandra erbjudande och möjligheter.

Under 4 tillfällen under året bjuds alla partners in för att kunna presentera varandra.
2 av dessa sker i samband med mach.

 

 Purple Scout AB

 

Det är vi som är lila

Det är individerna som gör Purple Scout till det fantastiska lila bolag det är. Ingen är den andre lik, men alla är vi nördar i samma lila familj.
Vi är lite som en sekt brukar vi säga – fast på ett bra sätt.