.
Limhamn Griffins

Årsmötet 2018

Under lördagen den 24 höll Limhamn Griffins sitt årsmöte.

Sittande ordförande och resterande ledamöter fick fortsatt förtroende. Dock valde suppleanterna att inte sitta kvar och nya tog vid. Man fick även förstärkning då en ledamot valde av personliga skäl att hoppa av under året.

Styrelsen ser nu fram emot att påbörja verksamheten inför 2019.

Styrelsen inför 2019

Ordförande: Joan Travesset

Kassör: Iman Ziai
Sekreterare: Liselotte Petersson

Ledamot: Emma Svensson, vice Ordförande
Ledamot: Daniel Heinz Löfgren
Ledamot: Johann Nagel
Ledamot: Katarina Domaradzka
Ledamot: Phil Corter
Ledamot: Sture Fredriksson
Suppleant: Kristian Antonsson
Suppleant: Mårten Persson