.
Limhamn Griffins

Med anledning av situationen av Covid-19

Under senaste veckorna har antalet smittade och sjuka i Covid-19 ökat och Limhamn Griffins följer situationen timmer för timme. Föreningen har regelbundna dialoger med alla inblandade, RF, SAFF, SSAFF och kommunen. Detta påverkar givetvis all samhällsverksamhet och därför tar vi hänsyn till dom rekommendationer dessa och Folkhälsomyndigheten ger ut.

Griffins kommer att ha regelbundna avstämningar för att diskutera och överväga åtgärder eftersom läget ändras. Just nu föreligger ingen anledning att ställa in verksamheten.

Däremot måste alla ta hänsyn till den verksamhet man deltar i. Alla med symtom, även milda ska inte delta i aktiviteter som ev kan smitta andra. Man ska även undvika att utsätta sig själv eller andra för onödiga situationer som kan öka risken för smitta.

Länkar med information som kan beröra Limhamn Griffins:

Malmö Stad

Folkhälsomyndigheten

Mvh
Styrelsen
Limhamn Griffins