.
Limhamn Griffins

Griffins kallar till ordinarie årsmöte 2023

Mötet är planerat att ske den 11:e februari kl 16:00 i gemensahetslokalen på Hästhagen. Plats kan komma att ändras pga av antal deltagare och andra aktiviteter så håll ett öga på ytterligare information. På årsmötet kommer man att behandla 2022 års bokslut.

För att kunna planera utrymmet önskar vi att ni anmäler nedan om ni tänker närvara. Anmälan senast torsdag den 7:e februari. Önskar ni få en kopia på bokslutet vänligen ange det vid anmälan som i så fall skickas till er senast den 8:e februari.