.
Limhamn Griffins

Ändrad agenda på årsmötet den 17:e december

Ändrad agenda på årsmötet den 17:e december.

På lördag har Limhamn Griffins årsmöte på kansliet kl 14.00.
I år var föreningens ambition att ändra räkenskapsåret från januari-december till november-oktober.
Efter detta planerade årsmöte till den 26 november och av bokföringstekniska skäl ändrades detta till den 17 december.
Under denna vecka har föreningen dock fått beskedet av Skatteverket att man ännu inte godkänt ändringen av räkenskapsår. Detta medför att räkenskapsåret löper vidare till den 31 december.
Konsekvensen av detta är att agendan måste ändras och vissa punkter strykas.

Årsmötet som i och med detta blir ett extra årsmöte kommer att ha en huvudpunkt som innehåller fyllnadsval för att fylla 5 vakanta styrelseposter. Detta för att kunna ge en föreningen förutsättningar för ett effektivt styrelsearbete under försäsongen.

Mötesdokument finns att tillgå genom att skicka ett mail till info@limhamn-griffins.com.

Då det eventuellt uppstår önskemål att få information om detta och andra punkter som då inte kommer att avhandlas enligt den nya agendan så kommer delar av styrelsen att finnas på plats mellan 12.00 och 14.00.

Kom gärna dit om ni vill diskutera föreningens verksamhet generellt eller olika delar.
Med vänlig hälsning

Styrelsen

Limhamn Griffins